Bystřice - kraj lesů, luk a loutek

Městské kulturní a informační centrum Bystřice

PhDr. Jan Hertl (5. 5. 1906 Praha – 16. 11. 1965 Benešov)

Publicista, nakladatel a ředitel Okresního muzea Podblanicka. Po studiích historie a zeměpisu odcestoval na stipendium do Bruselu. Po návratu se stal tajemníkem nakladatelství Melantrich a v průběhu II. světové války ředitelem nakladatelství Vyšehrad. V předválečném období je jeho jméno spojováno s katolickým časopisem Řád, který v roce 1933 spoluzakládal. V roce 1941 si začal stavět svůj dům v Jarkovicích, který musel kvůli plánovanému cvičišti SS o rok později opustit. Po válce se vrátil do Jarkovic, stal se gymnaziálním profesorem dějepisu a zeměpisu v Benešově později ředitelem muzea.

Kontakt

MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM BYSTŘICE

Ješutovo náměstí 14, Bystřice 257 51
+420 602 438 454 - Radomila Macháčková - ředitelka
info@mkicbystrice.cz
IČO:09880674
www.mkicbystrice.cz | www.mestobystrice.cz

Veřejné dokumenty