Bystřice - kraj lesů, luk a loutek

Městské kulturní a informační centrum Bystřice

doc. JUDr. Jan Kapras (7. 8. 1909 Praha – 25. 8. 1990 Tvoršovice)

Československý právník a spisovatel vystudoval právnickou fakultu UK v Praze. V druhé polovině 30. let se zabýval především problematikou hospodářských krizí. Zvláštní pozornost věnoval krizi demokracie a fašistickým hnutím. V letech 1937 až 1939 se stal docentem nově ustanovené Svobodné školy politických nauk v Praze. V období Protektorátu Čechy a Morava patřil k aktivním účastníkům domácího odboje. V letech 1941 až 1948 byl ředitelem a spolumajitelem rodinné cihelny v Novém Bydžově, která mu byla v roce 1948 zestátněna. V roce 1968 se stal vedoucím oddělení Ústavu vědeckotechnických informací v Praze. V roce 1972 odešel na zasloužený odpočinek a začal si užíval života v Tvoršovicích.

Kontakt

MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM BYSTŘICE

Ješutovo náměstí 14, Bystřice 257 51
+420 602 438 454 - Radomila Macháčková - ředitelka
info@mkicbystrice.cz
IČO:09880674
www.mkicbystrice.cz | www.mestobystrice.cz

Veřejné dokumenty