Bystřice - kraj lesů, luk a loutek

Městské kulturní a informační centrum Bystřice

Jiří Kristián kníže Lobkovic (14. 5. 1835 Vídeň – 21.12.1908 Praha)

První čestný občan Bystřice, šlechtic a nejvyšší maršálek Království českého. Poslanec Českého zemského sněmu (1865-1872 a 1883-1907) a poslanec Říšské rady (1873-1883), který císaři oficiálně předával v roce 1879 české požadavky v oblasti jazyka a školství. V roce 1890 patřil mezi vyjednavače ve věci česko-německého vyrovnání v Čechách. V letech 1871 - 1872 a 1883 – 1907 byl nejvyšším maršálkem, který stál v čele českého zemského sněmu.

Kontakt

MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM BYSTŘICE

Ješutovo náměstí 14, Bystřice 257 51
+420 602 438 454 - Radomila Macháčková - ředitelka
info@mkicbystrice.cz
IČO:09880674
www.mkicbystrice.cz | www.mestobystrice.cz

Veřejné dokumenty