Bystřice - kraj lesů, luk a loutek

Městské kulturní a informační centrum Bystřice

Doc. Ing. Zdeněk Kouba, CSc. (19. 3. 1960 Benešov)

Od roku 1987 pracoval jako odborný asistent v oboru řídící techniky a umělé inteligence. V roce 1991 obhájil disertační práci na Fakultě elektrotechnické ČVUT a získal doktorát v oboru technická kybernetika. Jako výzkumný pracovník se zapojil do řady univerzitních výzkumných a průmyslových projektů. Byl členem Gerstnerovy laboratoře na Fakultě elektrotechnické ČVUT se zaměřením na výzkum v oblasti distribuované umělé inteligence pro potřeby softwarové integrace pro inteligentní plánování a inteligentní řízení. Jeho výzkumné zájmy byly především v oblasti databází, zpracování nejistoty a analýzy dat se zvláštním důrazem na dolování dat. 

Kontakt

MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM BYSTŘICE

Ješutovo náměstí 14, Bystřice 257 51
+420 602 438 454 - Radomila Macháčková - ředitelka
info@mkicbystrice.cz
IČO:09880674
www.mkicbystrice.cz | www.mestobystrice.cz

Veřejné dokumenty