Bystřice - kraj lesů, luk a loutek

Městské kulturní a informační centrum Bystřice

Antonín Kroutil (31. 5. 1900 Nehvizdy – 6. 2. 1942 Osvětim)

Bystřický učitel a sokolský činovník. Po absolvování učitelského ústavu v Praze přišel v září roku 1919 do Bystřice, kde byl nejprve ustanoven zatímním a později řádným učitelem obecné školy. V letech 1926 až 1929 byl bystřickým sokolským náčelníkem. Jako sokolský vzdělavatel se zasloužil o výstavbu bystřické měšťanské školy, kde začal od 1. září 1934 vyučovat. V Bystřici založil kino a sám byl dokonce členem předsednictva biografického odboru Československé obce sokolské. Během druhé světové války se stal starostou sokolské župy Blanické. Osvětová a kulturní činnost přivedla Antonína Kroutila k odbojové činnosti. Na podzim roku 1941 byl gestapem vzat do zajišťovací vazby, odkud byl transportován od koncentračního tábora v Osvětimi, kde zahynul. V roce 1950 byl in memoriam ustanoven ředitelem bystřické školy.

Kontakt

MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM BYSTŘICE

Ješutovo náměstí 14, Bystřice 257 51
+420 602 438 454 - Radomila Macháčková - ředitelka
info@mkicbystrice.cz
IČO:09880674
www.mkicbystrice.cz | www.mestobystrice.cz

Veřejné dokumenty