Bystřice - kraj lesů, luk a loutek

Městské kulturní a informační centrum Bystřice

Ing. Oldřich Liska (17. 4. 1881 Kamhajek – 8. 12. 1959 Brno)

Architekt, urbanista a autor projektu bystřické základní školy. Oldřich Liska se nejprve vyučil zedníkem. Po vyučení v roce 1899 studoval na Státní průmyslové škole v Praze a v roce 1901 odešel na Uměleckoprůmyslovou školu do Drážďan. V roce 1909 přijal místo projektanta v Hradci Králové a s tímto městem je také spojena převážná část jeho tvorby. Architektonicky unikátní jsou především jeho návrhy školních budov, které mají společnou centrální halu, ze které se vchází přímo do jednotlivých učeben. 

Kontakt

MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM BYSTŘICE

Ješutovo náměstí 14, Bystřice 257 51
+420 602 438 454 - Radomila Macháčková - ředitelka
info@mkicbystrice.cz
IČO:09880674
www.mkicbystrice.cz | www.mestobystrice.cz

Veřejné dokumenty