Bystřice - kraj lesů, luk a loutek

Městské kulturní a informační centrum Bystřice

Ludvík Němec (27. 8. 1920 Český Brod – 26. 8. 1995 Benešov)

Čestný občan města Bystřice, pedagog, divadelní režisér a herec. Od roku 1945 učil na různých školách benešovského okresu. Na bystřické škole nastoupil 1. září 1958 a setrval zde až do svého odchodu do důchodu v roce 1983. Vedle výuky se věnoval především divadlu. Znám je jako režisér, autor divadelních her, loutkář a recitátor. Za jeho vedení bystřického ochotnického souboru se zdejší divadelníci dostali patnáctkrát na celostátní přehlídku venkovských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou. S loutkářským souborem se herecky a režijně dostal pětkrát na loutkářskou Chrudim. Založil celostátně úspěšný dětský recitační soubor Plameňáček, který se šestkrát dostal do ústředního kola. Sám pak třikrát zvítězil v celostátní soutěži v přednesu Wolkerův Prostějov, kde se dokonce stal i členem poroty. Za své celoživotní dílo mu bylo v roce 2005 uděleno in memoriam čestné občanství města Bystřice.

Kontakt

MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM BYSTŘICE

Ješutovo náměstí 14, Bystřice 257 51
+420 602 438 454 - Radomila Macháčková - ředitelka
info@mkicbystrice.cz
IČO:09880674
www.mkicbystrice.cz | www.mestobystrice.cz

Veřejné dokumenty