Bystřice - kraj lesů, luk a loutek

Městské kulturní a informační centrum Bystřice

Bc. Pavel Němec (15. 4. 1961 Benešov)

Autor divadelní her, režisér a ochotnický herec. Původně opravář radiopřijímačů a televizorů si po roce 1989 směl dodělat vysokoškolské vzdělání. Po pedagogické praxi odešel do soukromé sféry, kde pracoval jako programátor. Od roku 2005 spravoval počítačovou síť Městského úřadu Benešov a v roce 2008 nastoupil na Městský úřad do Bystřice. Vedle svého zaměstnání se Pavel Němec věnoval celý svůj život ochotnickému divadlu. V roce 2005 založil divadelní spolek BANDA, pro který píše autorské hry. Za zmínku stojí např. divadelní hry Amant, Klaun, Doba kamenná, Blázinec či DNA.

Kontakt

MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM BYSTŘICE

Ješutovo náměstí 14, Bystřice 257 51
+420 602 438 454 - Radomila Macháčková - ředitelka
info@mkicbystrice.cz
IČO:09880674
www.mkicbystrice.cz | www.mestobystrice.cz

Veřejné dokumenty