Bystřice - kraj lesů, luk a loutek

Městské kulturní a informační centrum Bystřice

prof. PhDr. Josef Petráň, CSc., dr. h.c. (23. 8. 1930 Ouběnice – 3. 12. 2017 Praha)

Český historik, vysokoškolský pedagog a čestný občan Bystřice. Vystudoval Filozofickou fakultu UK obor čeština-dějepis. Stal se jedním z nejvýznamnějších českých historiků se zaměřením na české dějiny 16. – 18. století. Počátečním tématem jeho tvorby byla problematika zemědělství, venkova a selského stavu. Později se zabýval dějinami hmotné kultury, dějinami každodennosti a dějinami pražské univerzity. Unikátní v jeho tvorbě jsou regionální sondy zaměřené především na dějiny jeho rodných Ouběnic. Z mnoha odborných monografií stojí na zmínku Český znak, Staroměstská exekuce, Dějiny Univerzity Karlovy, Dějiny českého venkova v příběhu Ouběnic nebo Filozofové dělají revoluci. V roce 1990 byl jmenován univerzitním profesorem a v letech 1990 – 1994 zastával dvě funkční období post prorektora Univerzity Karlovy pro sociální záležitosti studentů. V roce 1994 se prof. Josef Petráň stal ředitelem Ústavu dějin a Archivu Univerzity Karlovy, kde setrval do roku 2006. V roce 2008 mu prezident republiky udělil Medaili za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství. 

Kontakt

MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM BYSTŘICE

Ješutovo náměstí 14, Bystřice 257 51
+420 602 438 454 - Radomila Macháčková - ředitelka
info@mkicbystrice.cz
IČO:09880674
www.mkicbystrice.cz | www.mestobystrice.cz

Veřejné dokumenty