Bystřice - kraj lesů, luk a loutek

Městské kulturní a informační centrum Bystřice

doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc. (24. 5. 1941 Kolín)

Významná česká etnografka a etnoložka, jejíž specializací jsou lidové zvyky a obyčeje, hmotná kultura, dějiny stravování a tradice venkovského lidu, členka Vědecké rady Akademie věd ČR. V 80. letech nastoupila do Etnologického ústavu Akademie věd v Praze a od té doby publikovala celou řadu odborných studií, vědeckých monografií i jednotlivých knih. Její tvorba propojuje regionální prameny do celorepublikových i mezinárodních souvislostí. Za všechny je třeba zmínit spoluautorství na dvoudílných „Dějinách hmotné kultury“, nebo monografii „Domovní znamení staré Prahy“ či autorský podíl na třísvazkovém encyklopedickém díle „Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska“. V roce 1992 byla Lydia Petráňová jmenována vedoucí oddělení Historické etnologie Etnologického ústavu AV ČR. V letech 1993 až 2006 byla členkou Akademického sněmu AV ČR. Od roku 2005 je členkou Vědecké rady Akademie věd ČR.

Kontakt

MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM BYSTŘICE

Ješutovo náměstí 14, Bystřice 257 51
+420 602 438 454 - Radomila Macháčková - ředitelka
info@mkicbystrice.cz
IČO:09880674
www.mkicbystrice.cz | www.mestobystrice.cz

Veřejné dokumenty