Bystřice - kraj lesů, luk a loutek

Městské kulturní a informační centrum Bystřice

František Jaromír Rubeš (16. 1. 1814 Čížkov – 10. 8. 1853 Skuteč)

Spisovatel, humorista a český buditel. Do Prahy odešel roku 1832 za studiem filozofie a o dva roky později vstoupil do bohosloveckého semináře, odkud v roce 1836 vystoupil. Tehdy se dostal do Bystřice, kde působil jako vychovatel u bystřického poštmistra Köhlera. Zde mladík prožívá své první lásky a píše básně, které otiskují věhlasné Tylovy Květy. Po roce se vrátil do Prahy, kde vystudoval práva a stal se uznávaným básníkem. Vydával „Deklamovánky a písně“, které posilovaly české uvědomění a v roce 1841 spoluzakládal humoristický list „Paleček, milovník žertu a pravdy“. Jméno F. J. Rubeše bylo v 19. století srovnatelné se jménem Josefa Kajetána Tyla. Už malé děti se s Rubešovými verši a bajkami setkávaly ve svých slabikářích a jeho zhudebněné básně a humoresky nechyběly na žádné společenské zábavě 30. a 40. let 19. století.

Kontakt

MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM BYSTŘICE

Ješutovo náměstí 14, Bystřice 257 51
+420 602 438 454 - Radomila Macháčková - ředitelka
info@mkicbystrice.cz
IČO:09880674
www.mkicbystrice.cz | www.mestobystrice.cz

Veřejné dokumenty