Bystřice - kraj lesů, luk a loutek

Městské kulturní a informační centrum Bystřice

prof. MUDr. Ladislav Syllaba (16. 6. 1868 Bystřice – 30. 12. 1930 Praha)

Lékař, spisovatel a československý poslanec. Ladislav Syllaba se narodil v rodině bystřického hostinského Františka Syllaby. Vystudoval lékařskou fakultu a začal se věnovat vnitřnímu lékařství. Po stipendiu v Paříži se stal asistentem Josefa Thomayera. V roce 1900 vydal dílo „O pathogenesi zhoubné chudokrevnosti“. V roce 1901 byl jmenován docentem patologie a terapie nemocí vnitřních. V roce 1904 byl jmenován mimořádným profesorem. Za své postoje se stal v roce 1918 členem Revolučního národního shromáždění. Po rozpuštění Národního shromáždění se od roku 1920 opět věnoval lékařství. Zřídil kabinet pro rentgenologii a fyzikální terapii, ordinaci pro TBC i celou řadu dalších speciálních ordinací. Pro svou odbornost si prof. Ladislava Syllabu zvolil za svého lékaře i tehdejší prezident republiky T.G. Masaryk. Prezident byl nejen jeho pacientem, ale i osobním přítelem. Český spisovatel Karel Čapek jej nazval „národním lékařem“.

Kontakt

MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM BYSTŘICE

Ješutovo náměstí 14, Bystřice 257 51
+420 602 438 454 - Radomila Macháčková - ředitelka
info@mkicbystrice.cz
IČO:09880674
www.mkicbystrice.cz | www.mestobystrice.cz

Veřejné dokumenty