Bystřice - kraj lesů, luk a loutek

Městské kulturní a informační centrum Bystřice

prof. Ing. Josef Šmerha, Dr.Sc. (28. 2. 1912 Bystřice – 16. 3. 1986 Praha)

Bystřický rodák a vysokoškolský pedagog. Po studiích nastoupil jako asistent do Ústavu nauky o výživě a krmení hospodářských zvířat při ČVUT, odkud musel v souvislosti se zavřením vysokých škol v roce 1939 odejít. V květnu 1945 založil na pokyn ministerstva školství Ústav výživy a krmení hospodářských zvířat. V letech 1948 až 1977 přednášel J. Šmerha na agronomické fakultě Vysoké školy zemědělské v Praze. Zde byl nejprve v roce 1959 jmenován docentem a v roce 1961 profesorem obecné a speciální zootechniky. Roku 1967 byl ustanoven vedoucím katedry chovu skotu a mlékařství. Ve funkčním období 1985-1990 byl prof. Šmerha čestným členem vědecké rady agronomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Praze.

Kontakt

MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM BYSTŘICE

Ješutovo náměstí 14, Bystřice 257 51
+420 602 438 454 - Radomila Macháčková - ředitelka
info@mkicbystrice.cz
IČO:09880674
www.mkicbystrice.cz | www.mestobystrice.cz

Veřejné dokumenty