Bystřice - kraj lesů, luk a loutek

Městské kulturní a informační centrum Bystřice

PhDr. Isidor Zahradník (25. 6. 1864 Hostačov – 19. 2. 1926 Vídeň)

Československý politik a teolog, čestný občan Ouběnic. V roce 1888 byl vysvěcen na kněze. V roce 1897 získal na FF UK v Praze doktorát filozofie a stal se redaktorem katolického časopisu Kazatel. Roku 1904 byl Isidor Zahradník za svou vědeckou práci zvolen mimořádným členem České akademie císaře Františka Josefa. V březnu roku 1906 se stal inspektorem velkostatku Hradištsko a v květnu 1907 kandidoval za agrární stranu na poslance říšské rady ve volebním okrese Sedlčansko, Voticko, Neveklovsko a Sedlecko. Dne 24. května 1914 získal čestné občanství Ouběnic, když se zasloužil o zřízení ouběnického poštovního úřadu, železniční zastávky Tomice a později i vybudování ouběnické četnické stanice. Jméno Isidora Zahradníka je spojováno s vyhlášením samostatné Československé republiky a v první Kramářově vládě zasedl jako ministr železnic.

Kontakt

MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM BYSTŘICE

Ješutovo náměstí 14, Bystřice 257 51
+420 602 438 454 - Radomila Macháčková - ředitelka
info@mkicbystrice.cz
IČO:09880674
www.mkicbystrice.cz | www.mestobystrice.cz

Veřejné dokumenty