Bystřice - kraj lesů, luk a loutek

Městské kulturní a informační centrum Bystřice

PhDr. Filip Bondy (26. 2. 1830 Jinošice – 12. 11. 1907 Praha)

Pražský rabín, obroditel a zastánce česko-židovského sblížení. Jako první zavedl židovské bohoslužby v českém jazyce. Jeden ze zakladatelů uskupení Or Tomid (Věčné světlo). Autor česky psané učebnice židovského náboženství pro školní mládež „Učení Mojžíšovo“.

Kontakt

MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM BYSTŘICE

Ješutovo náměstí 14, Bystřice 257 51
+420 602 438 454 - Radomila Macháčková - ředitelka
info@mkicbystrice.cz
IČO:09880674
www.mkicbystrice.cz | www.mestobystrice.cz

Veřejné dokumenty