Bystřice - kraj lesů, luk a loutek

Městské kulturní a informační centrum Bystřice

gen. Stanislav Čeček (13. 11. 1886 Líšno – 29. 5. 1930 České Budějovice)

Československý generál a legionář, který se svým osobním nasazením významně zasloužil o vznik samostatné Československé republiky. Osobně se účastnil mnoha bitev I. sv. války. V březnu 1915 byl raněn v bitvě u Gromniku, bitva u Zborova proběhla podle jeho strategie. V roce 1923 se stal přednostou vojenské kanceláře prezidenta republiky Tomáše G. Masaryka. V roce 1998 byl in memoriam jmenován čestným občanem města Bystřice. V říjnu 2018 mu prezident republiky udělil in memoriam Řád bílého lva.

Kontakt

MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM BYSTŘICE

Ješutovo náměstí 14, Bystřice 257 51
+420 602 438 454 - Radomila Macháčková - ředitelka
info@mkicbystrice.cz
IČO:09880674
www.mkicbystrice.cz | www.mestobystrice.cz

Veřejné dokumenty