Bystřice - kraj lesů, luk a loutek

Městské kulturní a informační centrum Bystřice

Ing. Vincenc Daněk (5. 4. 1827 Choltice – 19. 3. 1893 Praha)

Český průmyslník, konstruktér a zakladatel budoucí firmy ČKD. V roce 1854 koupil spolu se starostou Karlína strojírenský závod, který vyráběl stroje pro cukrovary. V roce 1871 svou firmu prodal nově založené akciové společnosti Breitfeld, Daněk a spol., která v roce 1927 přešla do koncernu ČKD. V roce 1861 byl zvolen poslancem Českého zemského sněmu a za zásluhy ve válce v roce 1866 mu císař udělil rytířský Řád Františka Josefa. V roce 1878 byl povýšen do šlechtického stavu (von Esse). Byl majitelem panství Tloskov a hradu v Líšně.

Kontakt

MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM BYSTŘICE

Ješutovo náměstí 14, Bystřice 257 51
+420 602 438 454 - Radomila Macháčková - ředitelka
info@mkicbystrice.cz
IČO:09880674
www.mkicbystrice.cz | www.mestobystrice.cz

Veřejné dokumenty