Bystřice - kraj lesů, luk a loutek

Městské kulturní a informační centrum Bystřice

RNDr. Jan Hanzák (1. 9. 1923 Praha – 20. 9. 1994 Praha)

Významný ornitolog a popularizátor ptačích hlasů. Mládí prožil v Líšně, kde také nějaký čas žil. Po válce vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. Již během studií začal pracovat jako vědecký pracovník Národního muzea v Praze. V roce 1966 se stal vedoucím zoologického oddělení Národního muzea a tím byl až do roku 1983. Je autorem nebo spoluautorem více než stovky vědeckých prací. Nejznámějšími jsou sedmisvazková encyklopedie Světem zvířat nebo Velký obrazový atlas ptáků.

Kontakt

MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM BYSTŘICE

Ješutovo náměstí 14, Bystřice 257 51
+420 602 438 454 - Radomila Macháčková - ředitelka
info@mkicbystrice.cz
IČO:09880674
www.mkicbystrice.cz | www.mestobystrice.cz

Veřejné dokumenty